พาณิชย์ – DITP เปิดมุมมองใหม่บุกตลาดเมืองเซินเจิ้น สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น”  ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยกิจกรรมเสวนา ในรูปแบบ Hybrid และมีผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 275 ราย

 

นายภูสิต กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็น กิจกรรมแรกที่เกิดขึ้น ต่อยอดจาก MOU ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กับ CCPIT Shenzhen และสอดรับกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ให้ความสำคัญกับตลาดจีนอย่างมาก เนื่องจากเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับแรกของไทย โดยมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดทำความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนในทุกรูปแบบ  ซึ่งสำหรับกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกันที่สำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสทางการตลาดต่างๆ เป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเมืองเซินเจิ้นโดยเฉพาะ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในตลาดจีนต่อไป”

งานเสวนาดังกล่าว เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันให้มีทักษะในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น หาความร่วมมือทางการค้า ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสถานการณ์นโยบายการค้าเศรษฐกิจของจีนและเมืองเซินเจิ้น เปิดมุมมองใหม่ทางการค้าของสินค้าไทยในเมืองเซินเจิ้นในยุค New Normal และรู้ถึงโอกาสความร่วมมือในการทำการค้าและการลงทุน เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์กันอย่างมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th / Facebook : nea.ditp / หรือสายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1