ี่นอนเล็กๆของเด็กดอย…

..สนง.พมจ. แม่ฮ่องสอน. ร่วมกับ บริษัท เลย์เทกซ์( ประเทศไทย.) จำกัด มอบที่และหมอนให้กับเด็ก ๆในศูนย์เด็กเล็ก ฯ พื้นที่ห่างไกล อ.แม่สะเรียง/อ.สบเมย จำนวน 236 ชุด .ดำเนิการภายใต้ “โครงการ One for One”ทำดีตามรอยเท้าพ่อ..

วันที่ 8 ธค. 2565.นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าที่ผ่านมา..บริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย ..ได้จัดทำโครงการ “โครงการ One for One”ทำดีตามรอยเท้าพ่อ..โดยได้มอบที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ป่วย ติดเตียง ในพื่นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่องจำนวน กว่า 158 ราย เป็นจำนวนเงิน มากกว่า 4,542,500 บาทและในช่วงวันพ่อแห่งชาติปีนี้ คุณนัฐพัฒน์ นิธิอุทัย ผู้บริหารบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย จำกัด และองค์สาธารณประโยชน์ใจสะอาดกลุ่มนางฟ้าชุมชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน..ได้จัดคารวาน นำที่นอนกว่า 236 ชิ้น..มามอบให้กับเด็กๆ ในพื้น ที่ห่างไกล บนดอย..ซึ่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น..ได้นอนที่นอนที่หนานุ่มและอบอุ่น..ซึ่งเด็กตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ที่นอนใหม่ ..ทดแทนอันเก่าที่ค่อนข้างจะบางมากๆ…

   

   

นายนัฐพัฒน์…กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ” One for One”ทำดีตามรอยเท้าพ่อ บริษัทฯ ..ตั้งใจเลือกที่จะมอบที่นอนให้กับเด็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน..เพราะเห็นว่า เด็ก ที่นี่ ค่อนข้างจะขาดโอกาส ..เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางและการขนส่ง. ค่อนข้างจะลำบาก ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การจัดคารวานนำที่นอนจำนวนกว่า 236 ชิ้นและทีมงานของบริษัท ที่มีจิตอาสา มีความตั้งใจที่จะส่งมอบที่นอนให้ถึงมือ กับเด็กๆได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของเด็กๆ ..เพื่อเป็นการ”ทำความดีตามรอยเท้าพ่อ “ถวายเป็นพระราชกุศล..ในช่วงระหว่างวันพ่อแห่งชาติ .ในปีนี้ด้วย..