นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

กองทุนประกันวินาศภัยได้รับเกียรติจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยในการเชิญ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเป็นวิทยากรงานสัมมนา เรื่อง ความท้าทายด้านกฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Insurance Regulatory Challenge that impact to Insurance Broker)...