สสว. และ ศอ.บต. จัดงาน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair” ระดมของดีจากชายแดนใต้และทั่วไทยมา คาดสร้างรายได้กว่า 5 ล้านบาท

สสว. และ ศอ.บต. จัดงาน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair” ระดมของดีจากชายแดนใต้และทั่วไทยมา คาดสร้างรายได้กว่า 5 ล้านบาท สสว. และ ศอ.บต. จัดงานแสดงสินค้าเพื่อช่วยเหลือ MSME กับงาน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ...