สภาอุตฯผนึกภาคีเครือข่าย”ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” จัดใหญ่มหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ระหว่างวันที่ 4-6 ตค 2566 ณ อาคาร 6 อิมแพค เมืองทองธานี

สภาอุตฯผนึกภาคีเครือข่าย”ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” จัดใหญ่มหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ระหว่างวันที่ 4-6 ตค 2566 ณ อาคาร 6 อิมแพค เมืองทองธานี

สภาอุตฯผนึกภาคีเครือข่าย”ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” จัดใหญ่มหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ระหว่างวันที่ 4-6 ตค 2566 ณ อาคาร 6 อิมแพค เมืองทองธานี กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผนึกสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน...