กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาออก)...