รมว.พม. ชูพลัง บวร พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย พร้อมนำร่องบ้านกลาง วัดหัวฝาย ดูแลผู้สูงอายุเปราะบาง

รมว.พม. ชูพลัง บวร พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย พร้อมนำร่องบ้านกลาง วัดหัวฝาย ดูแลผู้สูงอายุเปราะบาง วันนี้ (26 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด...