ททท. จับมือ อว. และหอการค้าไทย นำร่องท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านเส้นทางแห่งสายน้ำ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 – 26 ก.พ.นี้

ททท. คว้าอว. และหอการค้าไทยนำร่องท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์  ผ่านเส้นทางแห่งสายน้ำ ณ สเตม พระนครศรีอยุธยา 25 – 26 ก.พ. นี้ และหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนด้วยการท่องเที่ยวในเชิงเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างที่มีคุณค่า...