ททท. ขานรับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว หวังผลกระตุกเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 2566

ททท. ขานรับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว หวังผลกระตุกเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 2566

ททท. ขานรับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว หวังผลกระตุกเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 เช้าวันนี้ (18 กันยายน 2566) ผทท. นำทีมผู้บริหาร ททท. ประกอบด้วย รผอ. รผส. และ รผย. ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง...