ธ.ก.ส. ยกระดับสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารจัดการเงิน และร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน พร้อมเติมทุนหนุนการสร้างงาน สร้างรายได้

ธ.ก.ส. ยกระดับสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารจัดการเงิน และร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน พร้อมเติมทุนหนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ธ.ก.ส. หนุนสร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนแบบครบวงจร ทั้งการฝาก-ถอนเงิน และการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ...