รมว. คลังเยี่ยมชมงาน Money Expo กรุงเทพฯ 2023

รมว. คลังเยี่ยมชมงาน Money Expo กรุงเทพฯ 2023        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเยี่ยมชมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ 2023 (Money Expo 2023) โดยเยี่ยมชมบูธ ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์ A-Product...