โครงการผลิตละครสั้นหยุดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กบนโลกออนไลน์ หยุดภัยร้ายของสังคมไทยสร้างอนาคตสดใสของเด็กไทย

โครงการผลิตละครสั้นหยุดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กบนโลกออนไลน์ หยุดภัยร้ายของสังคมไทยสร้างอนาคตสดใสของเด็กไทย

โครงการผลิตละครสั้นหยุดการเชื่อถือต่อเด็กเป็นหลักออนไลน์เพื่อตรวจสอบกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนผลิตสื่อประจำปี 2564 นำโดยนสพ.รพิรัตน์จงมีสุข ชัยโชค คณะกรรมการแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวกลุ่มเยาวชนไทยรู้ทันโซเซียล...