PASAYA ผุดแนวคิดปรับชีวิตเป็นมิตรกับโลกบนเวที SX Expo 2023  ปลุกจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป

PASAYA ผุดแนวคิดปรับชีวิตเป็นมิตรกับโลกบนเวที SX Expo 2023 ปลุกจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป

ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของธุรกิจยักษ์ใหญ่และ SME ของประเทศไทย เพื่อประกาศจุดยืนส่งเสริมความยั่งยืนในงาน ‘SX Expo 2023’ (Sustainability Expo) พร้อมเปิดเวทีเสวนาที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก โดยเฉพาะเสวนาพิเศษเรื่อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข?...