“ปลัดพาณิชย์”มอบตรา Thai SELECT Signature ร้านอำแดงไต้ฝุ่นที่โฮจิมินห์ มั่นใจช่วยดัน Soft Power

“ปลัดพาณิชย์”มอบตรา Thai SELECT Signature ร้านอำแดงไต้ฝุ่นที่โฮจิมินห์ มั่นใจช่วยดัน Soft Power “ปลัดพาณิชย์”มอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT Signature ให้กับร้านอาหารไทยอำแดงไต้ฝุ่น ที่นครโฮจิมินห์ เวียดนาม มั่นใจช่วยขับเคลื่อน Soft Power...