ทีมงานอาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( HTCANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสัชนม์ พัทลุง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เต็มที่องค์การประชาคมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 เป็นประจำทุกปีปีที่ 5 โดยขอให้ได้สิ่งที่ต้องการ 27 – 29 เมษายน 2566 มุ่งหวังที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับเยาวชน กลุ่มเป้าหมายในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สำหรับสังคมโดยกิจกรรม THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION งานนี้มีท้าทายที่เยาวชนทุกทีม บุคคลที่ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อนบ้าน Rocket และ Cansat ให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือแรงขับเคลื่อนที่ทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ยินดีต้อนรับทุกคนจนกว่าจะลืมหน้าที่ประจำและสมบูรณ์ที่สุดโดยทุกคนในทีมที่ Rocket และ Cansat มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือได้ สมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ทีมอาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( HTCANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง คว้ารางวัลกลับบ้านไปครอง

การดาวน์โหลด ชูชาติ บัวขาว กล่าวถึงสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ซึ่งการจัดให้มีกำลังร่วมกับองค์การประชาคมสังคมแห่งชาติ (อพวช.) ที่จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 จำปีที่ 5 นี้เพื่อให้เวทีแก่เยาวชน ภาษาไทยได้อธิบายถึงประเด็นความรู้ที่จะมอบให้กับโลกภายนอก กระตุ้นความใฝ่รู้และให้กลุ่มเป้าหมายแก่เยาวชนไทยให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์ก่อนที่ความรู้ในตำราเรียนที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือการคำนวณ แต่เป็น ลองทำมาแล้วปฏิบัติตามจริงและทำภารกิจให้สำเร็จและขอฝากถึงเยาวชนที่มีโอกาสจะได้เข้าร่วมกับเยาวชนทุกคน

 

จะได้รางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท CANSAT และรางวัลประเภท Rocket ได้แก่

โดยผลรางวัลประเภท CANSAT ได้แก่
รางวัลภารกิจ ได้แก่ ทีม Be Right Back จากโรงเรียนวิทยาจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช และรางวัล Best Failure Award
ได้แก่ ทีมรวย (JARUAY) จากโรงเรียนดรุณกุหลาบขาลัย (KOSEN KMUTT) กรุงเทพมหานคร
รางวัล Best CANSAT รางวัลรวมทีมอาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( HTCANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ แม่ฮ่องสอน

ผลรางวัลประเภทจรวด ได้แก่
Rocket Mission Award ได้แก่ทีม V Atmosphere จากวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลDeployment ได้แก่
ทีมPeemPenDaiKaePuen รางวัลรวมทีมอาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( HTCANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ แม่ฮ่องสอน

พร้อมทั้งได้รางวัลพิเศษประเภท CANSAT รางวัลพิเศษจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทีม CARROT จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง ทีม Absolute Aces จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และ ทีม CAELUS SAT, ทีม LA CABRA, ทีม Hoshi จากโรงเรียนสัมอัสชัญ กรุงเทพมหานคร ฯ และประเภท Rocket Special Award จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Martian Wings จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง และทีม GraviX จากโรงเรียนสาธิตสถาบันจัดการระบบการจัดการภิปัญญาวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) นนทบุรี

 

บรรลุบรรลุสทป. และอพวช. ซึ่งจะเป็นบันไดให้กับทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเอง ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับชุมชนประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เข้าร่วมการแข่งขันใน ความเป็นไปได้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ ความร่วมมือจากหน่วยงานซึ่งพันธมิตรรวมถึงหน่วยงานซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หน่วยงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวส ทช.) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาค (องค์การมหาชน) (สทภ.) หมู่เกาะฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด และบริษัท เดลโลว์แอโรสเปซ จำกัด