NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน​

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน​

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน​ ​บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่...
MEA ร่วมกับ กทม. และ AIS ส่งมอบอุปกรณ์อินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิ จากการระดมทุนในกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า

MEA ร่วมกับ กทม. และ AIS ส่งมอบอุปกรณ์อินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิ จากการระดมทุนในกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า

MEA ร่วมกับ กทม. และ AIS ส่งมอบอุปกรณ์อินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิ จากการระดมทุนในกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า วันนี้ (31 พฤษาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์...
MEA รณรงค์รักษ์โลกด้วย MEA e-Bill พร้อมมอบรางวัลกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 ในงาน Better Futures Project 2023

MEA รณรงค์รักษ์โลกด้วย MEA e-Bill พร้อมมอบรางวัลกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 ในงาน Better Futures Project 2023

MEA รณรงค์รักษ์โลกด้วย MEA e-Bill พร้อมมอบรางวัลกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 ในงาน Better Futures Project 2023 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท Group-IB จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท Group-IB จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท Group-IB จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment)   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ บริษัท Group-IB จำกัด...
พม. จับมือ โค้ดดิ้ง อารีน่า หนุน Platform สร้างอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้กลุ่มเปราะบาง

พม. จับมือ โค้ดดิ้ง อารีน่า หนุน Platform สร้างอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้กลุ่มเปราะบาง

พม. จับมือ โค้ดดิ้ง อารีน่า หนุน Platform สร้างอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้กลุ่มเปราะบาง วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ...
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร                          ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ...