สทป. จับมือ จีเอ็มแอล ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ในงาน Defense & Security 2023 ผ่านวารสาร DTech

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มีการจัดพิธีลงนาม Contra Agreement ระหว่างวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Thailand Defence Technology Journal) หรือ DTech ภายใต้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) ผู้จัดงาน Defense & Security 2023 ณ ห้อง Auditorium สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยวารสาร DTech ได้รับสิทธิเป็น Local Supporting Publication อย่างเป็นทางการในงาน Defense & Security 2023 ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสนับสนุนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดแสดงบูธนิทรรศการภายในงาน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่ความเป็นเลิศบนเวทีโลก โดยงาน Defense & Security 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 480 บริษัท จาก 45 ประเทศ

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า สทป. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านต่าง ๆ ประสานความร่วมมือต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนา จนถึงขั้นการผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี โดยมีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านวารสาร DTech และเผยแพร่ไปยังเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษา โดยความร่วมมือกับ จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ สทป. แล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตามนโยบาย S – curve ที่ 11 ของรัฐบาลไทย และในขณะนี้ สทป. มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และนำผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมาออกสู่สายตาประชาชน รวมถึงผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Datuk Dr. M Gandhi กรรมการผู้จัดการ จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในภาพรวมให้มีความรุดหน้า รวมถึงการพัฒนาผู้เล่น ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเคียงกับผู้ผลิตในระดับนานาชาติผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดจาก สทป. ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน Defense & Security 2023 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ตรงกับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ

นอกจากนี้ Datuk Dr. M Gandhi ยังกล่าวเสริมว่า “งาน Defense & Security 2023 นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมของไทยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเข้าร่วมงานจากทั้งหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมจัดแสดงงานนานาชาติมากกว่า 25 พาวิลเลียน และผู้เยี่ยมชมงานจากทั่วโลกกว่า 23,000 ราย นอกเหนือจากนั้น ในงานยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจหรือ Business matching ที่ช่วยให้เกิดการพบปะระหว่างผู้จัดแสดงและผู้ซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายเล็กและรายใหญ่”
สทป. และ จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) เชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งเสริม ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย สู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคต