เริ่มแล้ววันนี้ กทพ. ดำเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจร บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่าน ฯ บางแก้ว 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจร และปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องจราจรแบบ Pass Through บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทิศทางจากพระราม 2 มุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน เพื่อลดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้า – หลัง ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 และทางออก 2 รวมถึงบริเวณจุดเชื่อมต่อไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอินมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าบางนา รถทุกประเภทให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 ช่องทางที่ 1 – 3 และชำระค่าผ่านทาง ฯ ณ ด่าน ฯ ปลายทางออก และหากผู้ใช้ทาง ฯ ที่ต้องการเดินทางไปบางปะอิน หรือชลบุรี แล้วเข้าช่องทางผิดไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ให้ตรงไปด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ใช้ช่องทาง 1 – 4 แล้วเดินทางต่อไปใช้ทางลงเพื่อกลับรถ ที่สะพานกลับรถหน้าห้าง ฯ เซ็นทรัล บางนา

2. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการเดินทางไปบางปะอินให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 สำหรับรถขนาด 6 ล้อขึ้นไปใช้ช่องทางที่ 4 – 5 ตรงไปชำระค่าผ่านทาง ฯ ช่องทางที่ 7 – 8 และสำหรับรถขนาด 4 ล้อ ใช้ช่องทางที่ 9 – 12 เพื่อชำระค่าผ่านทาง ฯ และเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน

3. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าชลบุรี รถทุกประเภทให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 ช่องทางที่ 1 – 4 และชำระค่าผ่านทาง ฯ ณ ด่าน ฯ ปลายทางออก และ หากผู้ใช้บริการทาง ฯ ที่ต้องการเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน แล้วเข้าช่องทางผิด ไปใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ชลบุรี ให้ใช้ทางออกหมายเลข 10 ทางลงลาดกระบัง – บางพลี เพื่อกลับรถสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปถนนเทพรัตน หรือถนนบางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนา และมุ่งหน้าชลบุรี สามารถใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 3 ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากการเปิดทดสอบการปรับทิศทางจราจรดังกล่าว พบว่าผู้ใช้ทางพิเศษส่วนใหญ่สามารถปรับทิศทางการจราจรใหม่ได้อย่างถูกต้อง หากแต่ยังมีผู้ใช้ทางพิเศษบางส่วนที่ยังสับสน ซึ่ง กทพ. ได้จัดพนักงานจัดการจราจรคอยให้คำแนะนำ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนทิศทางเพิ่มเติมในทุกสื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบเพื่อจะได้เลือกใช้ช่องทางให้ถูกต้อง ซึ่ง กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย