จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นระบบกล้องวงจรปิดด้วย AI ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดสายตา

จังหวัดสงขลาสำหรับมือบมจ. รีโมทคอนโทรลแห่งชาติ ( NT) ปั้นโครงการต้นระบบกล้องวงจรปิด ในแต่ละวัน AI ระดับความปลอดภัย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเต็มเปี่ยมมุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวัง ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายพัฒนา ณ สงขลา รองผู้อำนวยการสายงานขายและเชิญลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สมุดบันทึกการทำงานร่วมกันระหว่างสองส่วนในโครงการในวันพรุ่งนี้ ระบบกล้องวงจรปิดจังหวัดสงขลาเพิ่มประสิทธิภาพต้นแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดและประสิทธิภาพของ AI เพื่อให้ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่จ.สงขลาลาด 15 ลาด 2566 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์สปาร้านอาหารจังหวัดสงขลา

อ้างถึงโครงการเพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดท่องเที่ยวสงขลาต้องใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อดูพื้นฐาน USO ของกสทช ตรวจสอบระบบศูนย์ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดกว่า 4,000 คนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทยกอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อบจ.

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางซอฟท์แวร์สีน้ำตาลและวิศวกรรมระบบที่บริหารด้วย AI จังหวัดสงขลาจะมีผลต่อความเชื่อมั่นและยกระดับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้เต็มสเปกตรัมโดยเฉพาะโดยเฉพาะ เพื่อการท่องเที่ยว

“ความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัยของระบบจะเป็นพื้นฐานที่เพิ่มคุณสมบัติและให้สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลาวิจารณ์จากสถานที่ภาพ “พื้นที่ที่สามารถเลือกได้และรองรับต่อ” เนื่องมาจากเพิ่มโอกาสที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ จังหวัดสงขลาที่มีเป้าหมายเพิ่มในทิศทางที่สูงถึง (High Yield Tourists) จากที่มัสตาร์ดวันละ 3,300 ต่อหัวต่อวันให้เท่ากับที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีอาการป่วยนิดหน่อยอยู่ที่ 7,700 บาทต่อหัวอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง โครงการที่ระบบกล้องวงจรปิดจะแล้วเสร็จก่อนมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่จังหวัดสงขลาร่วมไปที่กับเทศมณฑลและจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาธิตความพร้อมของการรักษาความอบอุ่นของสาธารณะของโครงการฯ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง ซีเกมส์ดังกล่าว

 

นายพัฒนา ณ สงขลารองในเรื่องใหญ่ NT สุขภาพ NT “NT สามารถทำโครงการที่มีกล้องวงจรปิดจังหวัดสงขลาเพื่อการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและความเข้าใจอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับความต้องการของการออกแบบสร้างนวัตกรรมระบบศูนย์ข้อมูลและโปรแกรม ซอฟท์แวร์เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมดูแลข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในองค์กร และนำส่งภาพระบบควบคุมทั่วไปที่ศูนย์การปกครองของจังหวัดเป็นเรื่องปกติเฉพาะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ต้องการทั้งดูภาพแบบเฉพาะพื้นที่และ ข้ามเขตได้ในส่วนนี้ NT เป็นแหล่งด้านการบริหารข้อมูลทั้งระบบที่จำเป็น Generative AI บางส่วนใช้งานระบบได้จากมือถือกระดิ่งและคอมพิวเตอร์พร้อมดูแลระบบตลอดระยะเวลา 5 ปีสำหรับโครงการฯ ฯ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน