รถจักรยานยนต์เก่า ทำประกันภัยออนไลน์ได้ มีความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แล้วรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็น “รถใหม่หรือรถเก่า” รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

หน้าที่เจ้าของรถทุกคัน ไม่ว่าจะรถใหม่หรือรถเก่า ต้องไม่ลืมทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองทันที สำหรับรถเก่า (ไม่มีเล่มทะเบียน) แต่รถยังใช้งานได้อยู่ ใช้ไปไร่ ไปสวน ก็ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. ในตอนนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถทำประกันภัย พ.ร.บ. ออนไลน์ง่ายๆ กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ด้วยตนเองได้ ผ่านไลน์แอด @iRVP หรือผ่านเวปไซต์บริษัทกลางฯ ที่ www.rvp.co.th

1.ช่องทางการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ผ่านไลน์ @iRVP อันดับแรกให้เจ้าของรถกดเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดที่ @iRVP จากนั้นไปที่เมนู “ซื้อ พ.ร.บ.” เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์ ดูรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน จากนั้นถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชนและภาพของตนเองคู่กับบัตรประชาชน พร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เสร็จแล้วกดรับทราบและใส่หมายเลขโทรศัพท์ รอรับรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน (โดยต้องใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง เพราะเมื่อทำประกัน พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้ว บริษัทกลางฯ จะส่ง SMS ไปยืนยันความคุ้มครองให้ทราบทันที ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อยืนยันว่ารถของผู้ทำประกันภัยมีความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว)

เมื่อลงทะเบียนแล้ว จากนั้นให้เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์อีกครั้ง พร้อมใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ (กรณีรถเก่าไม่มีเลขทะเบียน ให้ใส่เลขตัวถัง) ที่อยู่และอีเมล์ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงกดรับทราบเพื่อยืนยันข้อมูล และชำระเงิน ซึ่งเลือกได้ 2 วิธี คือชำระผ่าน QR Code สามารถชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร หรือชำระผ่านโมบายแบ็งก์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากนั้นจะได้รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมนู พ.ร.บ.ของฉัน และทางอีเมล์ที่บันทึกไว้ (จะไม่ส่งทางไปรษณีย์) นำไปใช้ต่อภาษีรถประจำปีได้

2.ช่องทาง ซื้อ พ.ร.บ.ผ่านเวปไซต์บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด ที่ www.rvp.co.th เข้าไปที่เมนู “ซื้อ พ.ร.บ.ออนไลน์” ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน / (กรอกเลขตัวถังรถ) จากนั้นสแกนคิวอาร์โค๊ดชำระค่าเบี้ย และรอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ จากนั้นจะได้ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ (จะไม่ส่งทางไปรษณีย์) และจะมีข้อความ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ โดยกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับนั้น จะเป็นไฟล์ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป และที่สำคัญที่เจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคน ต้องไม่ลืม คือ รถต้องต่อภาษีประจำปีและทำประกันภัย พ.ร.บ.กันทุกปี

*** ถ้าหากเจ้าของรถเก่า ไม่สะดวกทำประกันภัย พ.ร.บ.ทางออนไลน์ ให้จดรายละเอียดของรถ เลขตัวถังรถ เลขทะเบียนรถ ลงในเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ / ผู้เอาประกันภัย และไปติดต่อทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ หรือตัวแทนใกล้บ้าน ได้เช่นกัน ***

สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ไลน์ @iRVP