กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ...
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมแห่งความสุข ร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ ก่อนเปิดใช้สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ชวนคู่รัก ครอบครัว ร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมแห่งความสุข ร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ ก่อนเปิดใช้สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ชวนคู่รัก ครอบครัว ร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน

กรุงเทพฯ, 12 กุมภาพันธ์ 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี ของกระทรวงคมนาคม จัดมหกรรมแห่งความสุข กับกิจกรรม “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” ครั้งแรก! ของการจัดกิจกรรมบนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ก่อนเปิดใช้งานจริง...
อุบัติเหตุทางถนน“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย  ช่วยเหลือเยียวยาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

อุบัติเหตุทางถนน“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

อุบัติเหตุทางถนน“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง                ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567...
กทพ. ร่วมกับ mPAY เพิ่มช่องทางในการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ ของบริษัท บางกอก เทลลิ้ง จำกัด

กทพ. ร่วมกับ mPAY เพิ่มช่องทางในการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ ของบริษัท บางกอก เทลลิ้ง จำกัด

กทพ. ร่วมกับ mPAY เพิ่มช่องทางในการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ ของบริษัท บางกอก เทลลิ้ง จำกัด ​การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัทแอ็ดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (mPAY) เพิ่มช่องทางในการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass...
กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง

กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง

กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง ​​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ...
กทพ. ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กทพ. ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจัดการการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม...