DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท  ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้  ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล   ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้  ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐกว่า 4...
NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand   ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand  ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD  พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ภาครัฐของ Amazon Web Services (AWS)...
จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นระบบกล้องวงจรปิดด้วย AI ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดสายตา จังหวัดสงขลาสำหรับมือบมจ. รีโมทคอนโทรลแห่งชาติ ( NT) ปั้นโครงการต้นระบบกล้องวงจรปิด ในแต่ละวัน AI ระดับความปลอดภัย...
NT รับ ISO บริการ NT Data Services

NT รับ ISO บริการ NT Data Services

NT รับ ISO บริการ NT Data Services ยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT...
NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz           นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ...
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566

NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566

  พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1 และในฐานะประธาน ชมรม NT STRONG...