คิดได้แค่นี้ จริง ๆ เหรอ ท่านผู้ทรงเกียรติ

สิ่งที่ภูมิใจในวัยเด็ก เรียนประถมบ้านนอก คือ การได้สวมชุดลูกเสือเนตรนารี มีหมวก ไม้พลอง เข็มขัด ตัวอักษร เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ สวมใส่ สัปดาห์ละ ๑ วัน ทำกิจกรรมลูกเสือ ด้วยความภูมิใจ แม้ที่บ้านจะยากจนเพียงใด พ่อแม่ก็หาให้ได้ เพราะท่านคงภูมิใจเหมือนผม ครั้นมีลูกหลาน...