“SYS” เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ตอกย้ำภารกิจส่งเสริมด้านการศึกษาของไทย

 

นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี เป็นตัวแทน เข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่บริษัทให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้
#SYS#เหล็กดีที่คุณไว้ใจ#เหล็กไทยหัวใจกรีน#เหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์