กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคปภ.

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมด้วยตัวแทนพนักงานกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 และงานแถลงข่าวเปิดตัว กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก โดยภายในงานดังกล่าวกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันชีวิตอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพื่อเป็นเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตของผู้เอาประกันและประชาชนทั่วไป