‘เอส แอนด์ พี’ มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ แด่กองทัพอากาศ มูลค่า 625,500 บาท

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (กลาง) มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เอส แอนด์ พี แด่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ที่ 4 จากขวา) พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ (ที่ 4 จากซ้าย) พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ที่ 2 จากขวา) พลอากาศตรี วิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ที่ 3 จากขวา) พลอากาศตรี นรินทร์ กิ่งเงิน ผู้บัญชาการศูนย์การปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ขวาสุด) นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ (ที่ 2 จากซ้าย) นาวาอากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ที่ 3 จากซ้าย) นาวาอากาศเอก จรินทร์ ปราบศรีภูมิ ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ซ้ายสุด) ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง รวมถึงเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกองทัพ และช่วยเหลือประชาชน รวมมูลค่า 625,500 บาท เนื่องในโอกาสที่บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปีพร้อมเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป