พลิก พม. นำทีมศูนย์ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมดึงเครือข่ายอาหาร

ย้อนหลังวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลดล็อคกระทรวงเพื่อสังคมและเพื่อต้องการให้ (เรียกคืน พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำมาซึ่งการประชุมเพื่อติดตามผลจากบุคคลในทีม One Home Pm. พิธีเปิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก สตรีสตรีผู้สูงอายุ มาสเซอร์เลอโอกาสต่างๆ ที่ได้รับจากห้องสมุดผู้แสดงความสามารถตามข้อกำหนดของการควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 แหล่งที่มา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ซึ่งเดินทางด้วยภูเก็ต เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมโครงการเครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบ ณ ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

เรามาพบกันได้ที่บ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการดาวน์โหลดอาหารให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางตามโครงการ CSR รักษ์อาหาร “จากแมร์เพื่อแมพ” โดยความร่วมมือระหว่างเล็มเครือข่ายพื้นที่ต่างๆ หน่วยงานของทีม One Home พม. อาสาสมัครมูลนิธิ SOS สาขาภูเก็ต อาสาสมัครพัฒนาสังคมและคอยให้ความช่วยเหลือ (อพม.) ภายหลังจากท้องถิ่น และศูนย์ช่วยเหลือสังคม

นายอนุกูลกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าตนพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง สามารถเดินทางไปถึงจังหวัดพังงาเพื่อตรวจเยี่ยมเพื่อดูของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา จากนั้นจึงมาทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเข้ารับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อรวบรวมการพัฒนางานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการด้านสิทธิ สวัสดิการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ตัวอย่างการประชุมซึ่งแต่ละทีม One Home Pm. พังงาเพื่อติดตามและขอให้อยู่ในการรับฟังประชาชนทุกลูกค้าและจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางพื้นที่ ณ นิคมสร้างตนเองท้ายสุด พังงา

#ช่วย24ชั่วโมง #ปอม24ชม #ข่าวปอม