กทพ. พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมชนกนาธิราชเจ้า สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สืบเนื่อง (18 พฤษภาคม 2566 ) นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการ

นางกุลกัญญา ทุมเสน สำนักผู้บัญชาการทหารบก

นายณฐภัทร สังข์เฉยเทียบกับศจ.กจ.1 ฝจค. ต้องใช้พลังสโมสรออฟโรดโรด เว็บสู้ภัย สมาคมสโมสรพนักงานกทพ.

มาให้สัมภาษณ์พนักงานและลูกจ้าง กทพ. พบปะสมาชิกชมรมพลังออฟไลน์โรดส์เว็บสู้ภัย ฯ

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมชนกนาถธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2566

ที่ศูนย์การเรียนตำรวจหลังบ้าน ขี่จักรยาน บ้านเกรียงไกร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

โดย กทพ.ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดโรงประกอบการเลี้ยงชุดกีฬาพร้อมการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนและครู ศกร.ตชด. บ้านเกรียงไกร

  

เชิญกลุ่มมาที่กทพ. ร่วมพิธีตั้งเสาเอกและเทปูนประกอบโรงประกอบเลี้ยง

ขอชมรมพลังออฟโรดสู้ภัย สพป.กทพ. สามารถสอนการทำ CPR ด้วยเครื่อง AED และตัวอย่างการป้องกันอัคคีภัยที่จะพาน้องๆ นักเรียนไปลองมหาสนุกและจะฉายหนังให้ดู

ต่อไปนี้จะคอยติดตามจากนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้เข้าแข่งขันในแคชซัมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

ประวัติย่อและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานทนายความจังหวัด
กาญจนบุรี