สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท Group-IB จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment)

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ บริษัท Group-IB จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือ ในการริเริ่มเพื่อจัดตั้ง Cyber Academy Program ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านการร่วมทำการศึกษาและวิจัยในประเด็นการสืบสวนสอบสวนทางไซเบอร์ (Cyber Investigation) และการตอบโต้ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงาน ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment) ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยในประเทศไทย โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ นายดิมิทรี โวลคอฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท Group-IB จำกัด เป็นผู้ลงนามบริษัท Group-IB จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการตอบโต้ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 19 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมปฏิบัติการ ที่พุ่งเป้าหมายไปยังการจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และข้อมูล
ของโครงสร้างอาชญากรทางไซเบอร์ กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการให้แก่พันธมิตรของบริษัทฯ ทั้งในระดับโลก รวมถึงหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ทั่วโลกด้วย ทั้งนี้ตามบันทึกความเข้าใจฯ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนสถาบันฯ ในด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปฏิบัติการการโต้ตอบต่อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฝ่ายจัดการอบรมศึกษาของบริษัทฯ จะผนึกกำลังร่วมกับ DTI Cyber Academy Program เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษาต่าง ๆ ที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ในการจำลองสถานการณ์จริง เพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ DTI Cyber Academy Program จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Threat Intelligence Managed Extended Detection and Response (MXDR) ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรของสถาบันฯ มีโอกาสฝึกฝนทักษะและได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์จริง รวมถึงสร้างประสบการณ์กับการรับมือในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ในชั้นเรียน 10 ครั้งแรกของ DTI Cyber Academy Program นั้น จะจัดการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ และครอบคลุมถึงประเด็น Blue TeamAnalysis การวิเคราะห์ข่าวกรองและภัยคุกคาม และการตอบโต้ต่อการโจมตีทางไซเบอร์

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า “โลกไซเบอร์ (Cyberspace) นั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับบริษัท Group-IB จำกัด ซึ่งมีทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยี โดยสถาบันฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้และโครงการที่ทั้งสองฝ่ายมีแผนจะดำเนินร่วมกันในอนาคต จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย” นายดิมิทรี โวลคอฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท Group-IB จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า“บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความไว้ใจระหว่างกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะกับบริษัทที่เป็นคู่ค้า แต่รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐด้วยผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่บริษัทฯ สามารถยกระดับความร่วมมือร่วมกับสถาบันฯ ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกระดับ และด้วยการอาศัยประสบการณ์จากทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในด้านของการวิจัยและพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับโลกของบริษัทฯ และพวกเราขอให้คำมั่นว่าในทุกการปฏิบัติ เราจะทำให้ผู้คนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ในระดับรัฐบาลท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคประชาชน สามารถรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่เรากำลังสร้างขึ้น” ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 บริษัท Group-IB จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวและได้ประกาศถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯและแผนที่จะจัดตั้ง Digital Crime Resistance Center ในประเทศไทยโดยบริษัทฯ คาดหวังว่าศูนย์ดังกล่าว จะเป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านข่าวกรองด้านความมั่นคง นิติวิทยาศาสตร์และการตอบโต้ต่อภัยคุกคามทางดิจิทัล การสืบสวนและสอบสวนทางไซเบอร์ การลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ รวมถึงทีมนักวิเคราะห์ด้าน Computer Emergency Response Team (CERT-GIB)