MEA รณรงค์รักษ์โลกด้วย MEA e-Bill พร้อมมอบรางวัลกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 ในงาน Better Futures Project 2023

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว รองผู้ว่าการ MEA มอบรางวัลแก่ลูกค้าผู้โชคดี กิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 (รางวัลที่ 1-3) จากการสมัคร MEA e-Bill หรือเป็นสมาชิก MEA Point เพื่อรณรงค์รับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในงาน Better Futures Project 2023 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ MEA e-Bill แทนกระดาษ ตลอดจนส่งเสริมการสมัครเป็นสมาชิก MEA Point และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประมาณ 3.8 ล้านราย สอดคล้องกับการขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดความยั่งยืนภายในเมืองมหานคร Better Environment สามารถสร้าง Sustainable Ecosystem เพื่ออนาคตที่ดี Better Futures ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ MEA ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้โชคดี พร้อมขอบคุณผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกท่านที่ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้กระดาษ และเปลี่ยนมาใช้ MEA e-Bill ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561) ในรูปแบบการลุ้นโชค จับฉลากหาผู้โชคดี จำนวนทั้งสิ้น 125 รางวัล รวมมูลค่า 310,496 บาท (ครั้งที่ 1) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/7809

ผู้โชคดีทุกท่านตามประกาศรายชื่อจะได้รับการติดต่อแจ้งโชค จาก บริษัท ดี-ลัค อีเว้นท์ จำกัด (ตัวแทนได้รับมอบหมายจาก การไฟฟ้านครหลวง MEA) หมายเลขติดต่อโทรแจ้งโชคกับท่าน คือ 09-0234-4133

ทั้งนี้ MEA MEESOOK LIFE #6 “Green Lucky Draw” จะจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566
ผู้สนใจสมัครลุ้นของรางวัลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 สิงหาคม 2566 ที่ https://event.mea.or.th/meesook

หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

ใบอนุญาตเลขที่ 704-705/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

#BetterFutureProject #SustainableEcosystem
#MEAmeesooklife6 #GREENLuckyDraw #MEAeBill #MEApoint #MEAsmartservice #eBill #ใบแจ้งค่าไฟ #ใบเสร็จค่าไฟฟ้า #บิลค่าไฟ #ใบแจ้งหนี้ #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร