พลังชุมชนสร้างคนด้วยปัญญา ลดเหลื่อมล้ำ อ่านเครือข่ายชุมชนส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่

เอสซีจีทั่วประเทศเปิดต้อนรับครอบครัวพลังชุมชนชุมชนจากกับงาน “พลังชุมชนสร้างคนด้วยปัญญา” ให้ “พลังชุมชน” อย่าลืมอบรมสร้างชุมชนหลักพื้นฐานเศรษฐกิจพอ
เพียง จับคู่เปรียบเทียบ แล้วเปลี่ยนวิธีคิดให้ตัวเองจะพบกับหลักการตลาด เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ไหม ให้ได้เพิ่มและตรงใจผู้บริโภค หาวิธีที่ไม่มีความหลากหลาย เช่น ขายออนไลน์สำหรับครอบครัว มีอาสาสมัครอบรม 650 คนจาก 14 คน ทำให้เกิดรายได้เพิ่ม 4-5 แทนจาก 1,150 ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น 3,410 คนที่เหลือส่งต่อความรู้ 26,310 คน ทำให้เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งพร้อมส่งต่อให้กับทุกคนในตอนต้น ESG 4Plus หัวใจสำคัญของคนไทยอยู่ที่สถาบันครอบครัว

ประเมินเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัยได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษฝากข้อคิดและหัวใจสำคัญที่ทำให้ชนชาติไทยคงอยู่มาจนถึงสองพันกว่าปีว่าเกิดจาก “น้ำใจ 3 ระดับ” ระดับแรก น้ำใจก็ตอบกลับกลับมาเช่นกัน “เลี้ยงดูและอบรม” ลูกหลานและลูกหลานควร “รู้คุณและตอบแทนคุณ” ระดับที่ 2 น้ำใจที่มี 3 ประโยคคำถาม หนึ่งพี่น้องพี่น้องกัน สองคนต่อไปนี้ต่อไปนี้จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือ สุดท้ายระดับจักรวาล ผู้นำจะต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับพลเมืองในคาสิโน ซึ่งจะต้องมีความต้องการต่อผู้นำซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคีกันเพื่อให้รอด

“โครงการพลังชุมชนจะช่วยให้ครอบครัวและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในขั้นต้นนี้ เป็นที่แรกคือแก้ความผู้ประกอบการบราซิลเลี่ยนและจะยกตัวอย่างอีกมากมาย คาดหวังให้ทุกคนที่เรารักและเขารักเราด้วย” ประเมินเกียรติคุณ ทาสเกษมกล่าว

แปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดรายได้หลักล้าน
ฟ้าเสรี ประพันธะมาส บริษัท ไร่นาฟ้าเอ็นดู จ.อุบลราชธานี จากที่นี่เป็นรายใหญ่ของจ.อุบลราชธานี ปี 2560 ข้าวในนาทั้งผืนหายวับไปกับตาการขอ กับโครงการพลังชุมชน ใครอยากยืนขึ้นด้วยมุมมองและความเชื่อที่นับถือโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของการมีคุณค่าของตัวเอง ผืนนาฝากแต่พืชผักสมุนไพรที่หัวไร่ปลายนายังรอดจากการสร้างสิ่งใหม่คือ “น้ำพริกย้อน วัย” สร้างตำนานขายผ่านโลกออนไลน์ใน 6 เดือนได้มูลค่ามากกว่าข้าวที่หายไปพร้อมกับน้ำท่วมถึง 3 ทำให้ได้ค้นพบผักหวานป่าและเมล็ดกระบกที่จะมาสร้างเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มยอดขายโลกออนไลน์ปลดหนี้ล้านกว่า รายได้ภายในเวลา 2 ปี มีเงินเหลือมาแก้ปัญหาน้ำท่วม ยอดขายทะลุ 1,500,000 บาท จนมาตั้งเป็นบริษัทไร่นาฟ้าเอ็นดูแมชชีน ขับเคลื่อนให้ชุมชนมีรายได้
อย่าลืมที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับเยาวชนคืออย่าลืมสิ่งเหล่านี้ในการสร้างธุรกิจผ้า Eco Print 2Sky ขึ้นมา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และส่งต่อความรู้ชวนยุคใหม่ขายผ่านออนไลน์
ภัทชา ตนะทิพย์ ศูนย์นวัตกรรมกล้วยหอมทอง จ. เผยแพร่ได้ครบวงจร รวบรวมจนขาดเอกลักษณ์ของตัวเองจนโครงการพลังชุมชนได้มาก่อนแน่นอน และแนะนำให้ทำเรื่อง “กล้วย” ให้ปังและดังไปเลย ต่อไป
ภัทชาขอแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการปรับสูตรให้ได้กลิ่นรสถูกปากคนไทย ทองชีเรียลผสมกระบกรสคาราเมล ข้าวเม่าชีเรียลมิกซ์ ธัญพืช ไซรัปกล้วยหอม ทอง
เข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด ขอให้สินค้าขายดีประจำจังหวัด

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงชาววัง จ.นครศรีธรรมราช เกิดจากความตั้งใจของ จีระยุทธ ไข่นุ่นเจ้าของกลุ่มเครื่องแกงชาววัง จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้พี่ป้าน้าอาในชุมชนที่ปลูกสมุนไพรต่างๆ นำมาผลิตเครื่องแกง เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ และเครื่องแกงคั่วกลิ้ง และสร้างการรับรู้ผ่านการสร้างแบรนด์ “เครื่องแกงชาววัง”
การเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนทำให้จีระยุทธ ได้รู้จักพลังของการแบ่งปัน เรียนรู้ ต่อยอดเครือข่าย และเปิดใจของเขาให้รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น โดยนำแนวคิดในการทำงานและความรู้ทางด้านธุรกิจ มาปรับใช้ในการทำงานกลุ่ม โดยเน้นผลิตจากความต้องการของลูกค้า ทั้งยัง เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านการสร้างอาชีพ และด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ช่วงวิกฤติโควิดยังร่วมกับลูกสาวปั้นแบรนด์
“ไตปลาแม่ค้าตัวน้อย” ให้ลูกสาวมารับไม้ต่อ ช่วยคุณพ่อสร้างรายได้ผ่านช่องทางโซเชียล

ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน ใต้ร่มเงาของต้นจามจุรีใหญ่ยักษ์ อายุ 140 ปี มีคณะดูงานผลัดเปลี่ยนเข้ามาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการมาดูงานที่สวนมาลีที่ดูแลโดย สุรัตน์ เทียมเมฆา เจ้าของสวนมาลี จ.กาญจนบุรี เกษตรกรรุ่นที่ 3 ของครอบครัว ปลูกผักสมุนไพรและผลไม้ แปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่ม และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนเมื่อ 4 ปีก่อน สวนมาลีรอดวิกฤติโควิดได้ด้วยการขายออนไลน์แทบจะ 100% และเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญกลางปี 2565 สวนมาลีได้ตัดสินใจเปิดรับคณะดูงาน นำเสนอองค์ความรู้การแปรรูปและสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ ปัจจุบัน ผ่านการรับผู้ศึกษาดูงานมามากกว่า 3 พันคนแล้ว มีรายได้ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการขายสินค้าให้คณะศึกษาดูงาน มีการกลับมาดูงานซ้ำเป็นคณะใหญ่ขึ้น สมาชิกกลุ่มแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้น กระจายรายได้สู่ชุมชน ต่อยอดจากสิ่งที่มี ไม่สร้างหนี้เกินตัว

“ส่วนลึกๆ ของพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ ๆ ทุกอย่างแม่ทำให้ลูกได้หมด ถ้าลูกกลับมาอยู่บ้าน” อารีพร สุยะ แห่งไม้หมอนฟาร์มคาเฟ่ จ.เชียงราย กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางมาเป็นร้านกาแฟ เพื่อความฝันของ กนกกาญจน์ สุยะ ผู้เป็นลูกสาว
การได้มีโอกาสเรียนรู้กับโครงการพลังชุมชน และนำทุกกลยุทธ์ที่เรียนรู้มาพัฒนาพื้นที่ 15 ไร่ แบ่งเป็นโซนทำนา โซนปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร เช่น มินต์ นำมาแปรรูปเป็นชาและสกัดน้ำมันหอมระเหย และกระจายกล้าพันธุ์ให้เครือข่ายในชุมชนไปปลูกนำผลผลิตมาขายให้ทางร้าน วันนี้ ไม้หมอนฟาร์มย่างเข้าปีที่ 8 กนกกาญจน์ได้ดูแลคิดค้นสร้างเมนูจากวัตถุดิบในสวน พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปร่วมกับคุณแม่ “ขอบคุณโครงการพลังชุมชนที่ทำให้ครอบครัวเรามาได้ถึงจุดนี้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเอง” กนกกาญจน์กล่าว

พลิกชีวิตผู้ป่วยซึมเศร้า ด้วยผ้าทอปกาเกอะญอ “ชูใจ”
อานันต์ศรี แก้วเลิศตระกูล ผู้นำชุมชนบ้านแม่แดดน้อย จ.เชียงใหม่ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม “ผ้าทอชูใจ” เพื่อบำบัดอาการซึมเศร้าของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามีฆ่าตัวตาย โดยให้สมาชิก 48 คนได้ทอผ้าโดยใช้สีและปักลายตามใจชอบ แล้วนำมาแบ่งปันเรื่องราว เกิดการรับฟัง ปรึกษาและเยียวยาซึ่งกันและกัน จากกิจกรรมบำบัดมีการต่อยอด สร้างเป็นแบรนด์ผ้าทอ “เดปาถู่” สะท้อนความผูกพันกับธรรมชาติและแนวคิด “การดูแลซึ่งกันและกัน” ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ “ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องเอื้อให้ต้นไม้เล็ก คนที่เข้มแข็งก็ต้องดูแลคนที่อ่อนแอกว่า การดูแลกันและกันด้วยคำพูดดีดี ให้ความรู้สึกดี ๆ จิตใจก็จะฟูขึ้นมา” อานันต์ศรี กล่าว

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กำเนิดผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากปลา
เวทีพลังชุมชนในปี 2566 ยังต้องการให้กลุ่มเยาวชนจากน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี ได้มานำเสนอ “ถูกกว่าโรงเรียนอาชีพนานาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากปลาภายใต้แบรนด์กล้า ดี SP Shop” มีคำถามว่าอย่างไรจากการลงทะเบียนโครงร่างเหล่านี้ อรณิชา พิทักษ์จารุพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี เป็นใคร “ ชุมชนเหล่านี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลและชุมชนโดยปล่อยให้ชุมชน วังธรรมผลิตและแปรรูปปลาครบวงจรที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการลองใช้ธุรกิจปลานั้น โอกาสให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ต่อไปนี้จะทำให้การศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้จริง”