กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบถังคัดแยกขยะขนาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรม “Save Me, Free Waste” ให้แก่ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านบริษัทฯ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer นำโดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (แถวหลังคนที่ 13 จากซ้าย) มอบถังคัดแยกขยะขนาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรม Save Me, Free Waste ให้แก่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา โดยมีคุณ
ญฐาสุดา พลราชม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ (แถวหลังคนที่ 11 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

กิจกรรม Save Me, Free Waste เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จาก แคมเปญ “#WeCommitToClimateSS2” ที่สนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทะเลของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยกันเก็บขยะตามชายหาด แม่น้ำลำคลอง รวมถึงขยะจากที่ต่างๆ พร้อมถ่ายภาพและนำมาคอมเม้นท์ในโพสต์กิจกรรม โดยทุก 1 ไลก์ 1 แชร์โพสต์กิจกรรม จะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อนําไปจัดซื้อถังขยะและติดตั้งตามชายหาด มูลค่ารวมสูงสุด 30,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจ สิ่งแวดล้อม #WeCommitToClimate

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ จากแคมเปญ“#WeCommitToClimateSS2” สามารถเข้าร่วมได้ที่ Facebook: Hearts in action volunteers และ Facebook: Taophiangphor ทุกความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะแค่คุณปรับ โลกก็เปลี่ยนมาสร้างโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกัน

#WeCommitToClimateSS2