MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

เมื่อวันที่ (16 กันยายน 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม ”MEA Volunteer สอนน้องปั้นดิน” โดยพนักงานอาสากลุ่ม แก๊งคนดีปี 2023 จัดกิจกรรมสอนปั้น กิจกรรมระบายสีถ้วยชามเซรามิก เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ และจินตนาการให้เด็ก ๆ ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

หมายเหตุ : MEA ได้ขอความยินยอมในการบันทึก และเผยแพร่ภาพถ่ายภายในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเรียบร้อยแล้ว

#พนักงานอาสาสร้างสรรค์ #MEAVolunteer
#MEACSR
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร