ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดประตูใหญ่ ตำบลเสวียต อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยรายได้จากการทอดกฐินจะนำไปสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ หอพิพิธภัณฑ์ และซุ้มประตูวัด โดยมีนายกษาปณ์ เงินรวง นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566