เอไอเอ ประเทศไทย รวมพลังพนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ  จัดโครงการ “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” วันแห่งการทำความดีร่วมกันประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กับคนไทยในพื้นที่สาธารณะ 9 แห่งทั่วประเทศ  พร้อมสานต่อนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นตัวแทนรับต้นกล้าภายในงาน ณ สวนลุมพินี โดย “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันใน 9 พื้นที่ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “โครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” (AIA Sharing A Life 9) เป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวเอไอเอ เรียกว่าวันแห่งการทำความดีร่วมกันที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” (Sharing Green Space) เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะ 9 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2 พื้นที่ รวมปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น และพื้นที่ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศอีก 10,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 20,000 ต้น ถือเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายของเอไอเอ ในการส่งเสริมและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ESG ของเราที่มุ่งให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

 

สำหรับกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบต้นกล้า และปลูกต้นไม้พร้อมกับคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อมุ่งเพิ่มปอดให้กับคนกรุงเทพ ตอบรับนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ” หวังเพิ่มร่มเงาและพื้นที่สีเขียวในเมือง ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เดินได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เขตบางรัก ทั้งบริเวณสวนเกาะกลางถนน สี่แยกสามย่าน ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของการเข้าสู่เขตบางรัก ภายในโรงเรียนวัดหัวลำโพง และแนวฟุตบาทถนนสีลม

 

โครงการเอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ หรือ วันแห่งการทำความดีร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” ในครั้งนี้ ได้มีการรวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วนทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน ที่ได้ออกมาแสดงพลังความดี เพื่อทำกิจกรรมตอบแทนสังคม ซึ่งนอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อีก ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ ทาสีม้านั่ง เก็บขยะ และทำความสะอาดในพื้นที่สวนลุมพินีและพื้นที่สาธารณะในเขตบางรัก ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ทำขึ้นพร้อมกันในอีก 7 พื้นที่ทั่วประเทศ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมด 20,000 ต้น ยังประกอบด้วย

  • พื้นที่วัดป่าพุทธธรรมาราม จ.เชียงใหม่
  • พื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบึงกี่ จ.ขอนแก่น
  • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร
  • พื้นที่ป่าชายเลนวิถีชุมชน จ.สมุทรสงคราม
  • พื้นที่เขตป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าและสร้างฝายมีชีวิต วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) จ.ตาก
  • พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล จ.ชลบุรี
  • พื้นที่โรงเรียนวัดลาดทราย จ.อยุธยา

ซึ่งโครงการนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคมของเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันไปกับเอไอเอ ประเทศไทย หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้ที่ www.aia.co.th