บราเดอร์ เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ จัดทำ “พลาสอิฐ อีโค่บริกส์”

พร้อมนำไปสร้างห้องเอนกประสงค์ให้โรงเรียนแบมบู จ.กาญจนบุรี เป็นปีที่ 2

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ และนายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมนำ “พลาสอิฐ” หรือ “อีโค่บริกส์” (Ecobricks) กว่า 1,500 ชิ้น ที่ได้จากการนำพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำไปรีไซเคิลได้ อาทิ ซองพลาสติก ถุงขนม หลอด เปลือกลูกอม ฯลฯ มาบรรจุลงในขวดพลาสติกจนแน่น ทากาวให้ขวดติดกันเป็นบล็อก แล้วจึงนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแทนก้อนอิฐเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนแบมบู จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนไทยและพม่าผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพิ่มศักยภาพให้พร้อมเป็นกำลังคนรุ่มใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ

โดยมีแคทเธอรีน รูท ไรลีย์ ไบรอัน ครูชาวนิวซีแลนด์วัย 73 ปี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบมบู (Bamboo School) สถานที่ที่เป็นทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และเป็น “บ้าน” สำหรับเด็กขาดโอกาสในชุมชนบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนรวม 30,000 บาท และมอบทุนการศึกษารวม 20,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงของว่างและอาหารกลางวันแก่เด็กๆ โรงเรียนแบมบู พร้อมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสร้างทักษะด้านอาชีพด้วยการจัดฝึกอบรมการตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้าบราเดอร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ บราเดอร์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของ บราเดอร์

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับอีโค่บริกส์ งานพัฒนาชุมชน หรือบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็ก ณ โรงเรียนแบมบู จ.กาญจนบุรี สามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/catherine.rileybryan

#brotherPRnews