ฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิ ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ขอเชิญรับฟัง พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) M.D. อดีตอาจารย์แพทย์ ผู้ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคล “ค่าของแผ่นดิน” ปี ๒๕๖๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ริเริ่มเสนอหลวงปู่มั่น ต่อองค์การยูเนสโก