Because We Care ผนึกกำลังสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงในวันแห่งความรัก ผ่านโครงการ “รัก…ในวัยเรียน”

วันนี้ (14 ก.พ.66) เวลา 13.00 น. เพจ Because We Care ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จัดกิจกรรมในโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเเละตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) จำนวน 100 คน ในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านสื่อสารสังคม และผู้ดูแลเพจ Because We Care ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” นำคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) ว่าที่ พ.ต.ต.เอนก โชติพรหม สารวัตรกลุ่มงานสนับสนุน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 2) พ.ต.ท.พญ.ลักขณา จักกะพาก เลขาธิการสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) และ 3) พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทั้งนี้ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม

วันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
• การแนะนำบทเพลง “ปล่อยผ่าน” (Move on Bully) ประพันธ์เพลงโดย นายกริช อิทธิโชติกร เป็น เป็นบทเพลงสื่อกลางในการสะท้อนถึงความถึงความรู้สึกของผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำ จากการดูถูกเหยียดหยาม และการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
• กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม สร้างสัมพันธภาพ นำทีมโดย นายธนวัฒน์ พรหมโชติ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พร้อมแกนนำเด็กและเยาวชน
• กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย (Cyber Bullying)” สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
• กิจกรรม “เพศกับวัยรุ่น” สร้างความรู้เข้าใจความหมายของ “สิทธิ อนามัยการเจริญพันธุ์ – เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง สิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์” อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ
• กิจกรรม​ “รัก… ไม่มีเงื่อนไข อดใจ… ให้มากกว่ารับ” โดยมีการแจกแชมพู​และเซรั่มออแกนิคจาก​ บริษัท​ มะหาคัท​ จำกัด

ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก โดยมีการซักถามระหว่างวิทยากรในเรื่องต่างๆ รวมถึงได้แสดงออกถึงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนถึงสังคม เเละความต้องการที่อยากเห็นสังคมที่ให้เกียรติกันและกัน สังคมเเห่งความรัก และความอบอุ่น

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า กล่าวเพิ่มเติมว่า เพจ Because We Care ได้ตระหนักถึงสำคัญการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะความรุนแรงจากพฤติกรรมหรือคำพูดที่เป็นการดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การบูลลี่ (Bully)” ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินโครงการ “รัก…ในวัยเรียน”


เพื่อปลูกจิตสำนึกและลดความรุนแรงทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในช่วงของวัยเรียน อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข็มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ณ สถานศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการฯ จะสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อส่งมอบความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันอันดีให้แก่สังคม ไม่ใช่ความรักแบบคนรักเท่านั้น แต่เป็นความรักที่ส่งต่อด้วยความปรารถนาดี ความห่วงใย การให้กำลังใจ การอยู่เคียงข้างกัน และในโอกาสวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 66 ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะร่วมกันส่งมอบของขวัญอันมีค่า คือ “ความรักและความห่วงใย” ให้แก่กันและกัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ จะเป็นอีกหนึ่งของขวัญแทนความรักแก่ทุกคนได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างไร้คำว่า “การบูลลี่ (Bully)”