ร้านเสบียง และร้านชายโขง จ.หนองคาย จัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ทั่วประเทศที่มาสอบบาลี จำนวน1,221 กล่อง

วันที่ 15 ก.พ. 65 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศที่มาสอบบาลี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566

โดยสำนักพระราชวังได้มอบหมายให้สมาคมภัตตาคารไทยเป็นผู้จัดถวาย
ด้วยในปีนี้ร้านเสบียง และร้านชายโขง จังหวัดหนองคายได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่จัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ร่วมถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะจังหวัดหนองคายทั้งสิ้น 1,221 กล่อง
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักพุทธและจิตอาสาที่มาช่วยงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก