คู่บ่าวสาว จดทะเบียนไร้บ้าน ชีวีมีสุข กระทรวง พม. เจ้าภาพเหล่านั้นคัดค้านการใช้สังคานวัตถุ 4 ครองรักกันยืนยาว

วันนี้ (19 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ บันทึกประจำวันที่จดบันทึกไว้เพื่อสังคมและที่นี่เป็นที่สังเกต (ข้อห้าม. พม.) ปล่อยให้มีโชคลาภเป็นประจำตามโครงการ “สร้างสัมพันธ์ภาพครอบครัวชุมชนไร้บ้าน วีมีสุข” ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวันที่นายทะเบียนอำเภอวังทองและลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดยนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดพม. พร้อมคณะรองปลัดกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและเรียกร้องให้แต่ละจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวังทองพร้อมภรรยาและเป็นผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรวังทองคัมฝากบุตร และญาติของคู่บ่าวสาวเข้าร่วมพิธี ณ บ้านสวนดินทอง อำเภอวังทองคัมพิษณุโลก

นายจุติเข้าทำพิธีมงคลตามโครงการ “สร้างครอบครัวที่สองภาพครอบครัวที่ไร้บ้านชีวีมีสุข” เป็นพิธีการตามประเพณีไทยสมัยแรกเริ่ม งวดที่ 9 สำหรับคู่บ่าวสาว 7 คู่บ่าวสาว 7 คู่สามีภรรยาชายหญิง ความทรงจำและคู่ผู้มีรายได้น้อยโดยแทนเป็นเฒ่าแก่ที่มาที่นี่ กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่คู่บ่าวสาว และนางจินตนา จันทร์บำรุง เพื่อให้สตรีกิจการครอบครัวเป็นเฒ่าแก่รวมทั้งรวมถึงคู่บ่าวสาวทุกคู่จะได้รับ ริการฟรี ขั้นเริ่มต้น ทำผมการต้องขอประทานโทษกับช่างภาพ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดยได้รับใบอนุญาตโรงแรมท็อปแลนด์ แควคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ลอรี เอล เฮ-ย่า มาดามอีเว้นท์ของพวกเขา อีเว้นท์ เรนทอล

นายจุติกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ ต้องสร้างครอบครัวที่อยู่ร่วมกับพวกเขาและเพียงพอด้วยความรัก เมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาสำหรับสิ่งนี้สำหรับเจ้าสาวฝ่ายต่างๆ เพื่อครองรักกันยืนยาวและต้องมีสิ่งที่ต้องการให้ครอบครัวใดซึ่งสินสอดทองหมั้นซึ่งรวมถึงสัญญานี้จะเหนือกว่าสิ่งอื่นที่เป็นความต้องการของทุกคน ขอให้เจ้าสาวและผู้รับมอบทุกคู่ที่ตั้งใจมาดีสร้างครอบครัวที่ ดีกับสังคม

สำหรับคู่บ่าวสาวทั้ง 7 คู่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1) นายสุเทพพร้อมจิต อายุ 52 ปี ชาวตำบลยโสธร และนางธนาภา เขียวอ่อน อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดสตูล เพื่อไปพบกับพบกับที่จังหวัดสตูล รวมระยะทาง 1,200 ผลตอบแทนในบราซิลเป็นดังนี้ 2) นายอดิสศรสีสามอายุ 46 ปี และนางวาสนาสีสามอายุ 37 ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกครองรักครองคู่กันมา 20 ปี 3) นายพรเทพ ฉันทารุนัย อายุ 36 ปี และ นางสาวนรีรัตน์ เทพแสง อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดนครนายก 4) นายณภตน์ ภูละมูน อายุ 26 ปี และ นางสาวนรมน พรหมเมือง อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก 5) นายณัฐพงศ์ เพชรรัตน์ อายุ 26 ปี และ นางสาวรัตนารีย์ เมืองงาม อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก 6) นางสาวสุภาพักตร์ เพ็งพูล อายุ 22 ปี และ นางสาวรัตนาพร ศรีสอาด อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก และ 7) นางสาวชลิดา มณฑาทอง อายุ 25 ปี และ มิสอริศรา ข้าวก่ำ อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก

#ช่วย24ชั่วโมง #ปอม24ชม #ข่าวปอม