เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจการกระทรวงฯ ขอให้ตรวจสอบกองทุนโปรดอย่าลืมปฏิบัติตามหมายเหตุใหม่ 2566 ลำดับที่ 1 ซึ่งจัดโดยแพลตฟอร์มพัฒนาสังคมและต่อไปนี่คือจังหวัดตรังรวม มาถึงคุณโสพิญฐ์ สุวรรณ ผู้อ่านควรหลีกเลี่ยงและขอให้ทุกคนปฏิบัติตามที่กฎหมายของตรัง รวบรวมรายงานสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของเลกตรัง

นายกันตพงศ์ไปฝากกระทรวงเพื่อติดตามสังคมและขอสิ่งนี้ (พม.) จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ทบทวนคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับอาสาสมัครที่กลับมาทำงานของ สำรองไว้ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือในการขอรับทุนในการเพิ่มให้อิสระหรือขยายการทำงานกิจการสำหรับกรณีหรือผู้ดูแลคอยสังเกตโดยที่ดอกเบี้ยสามารถรวบรวมชีวิตของตนเองรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกันตพงศ์กล่าวต่อไปว่าสำหรับทุกจังหวัดตรังซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20,679 รายได้จากการใช้กองทุนที่มาแล้วจำนวน 2,640 รายรายค้นหาพบกับข้อที่ตามมากับกองทุนจำนวน 1,588 รายรายซึ่งส่วนใหญ่หรือ ทุกคนคอยเฝ้าดูขอให้ผู้กู้เงินไปปฏิบัติตามเป้าหมายของการเกษตร ผู้นำกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังขาดความเข้าใจในการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้ บริการผู้กู้เงินไม่มีดอกเบี้ยจากกองทุนฯ อย่าลืมปฏิบัติตามสัญญาตราสารหนี้ ต้องมีขั้นตอนการจ่ายเงินให้คืนเงิน

นายกันตพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ได้ขอรับเงินผู้กู้เพื่อเป็นทุนจะได้รับความช่วยเหลือและผู้ดูแลจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอน ลองดูจำนวน 29 รายถัดไป 1,775,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดเจ็ดร้อยห้าพันบาท) ) ลดราคา) กระทรวงกลาโหมปล่อยให้ได้รับผลตอบแทนจากการขอคืนเงินแรงงานแบกภาระงานด้านสังคมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังตามมาด้วยทุกครั้ง สอบถามได้ที่เบอร์ โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม