• จากสแกนฟิลิปส์ Healthy Living in Asia จะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและกลุ่มตัวอย่างที่ใส่ใจในการเข้าเปรียบเทียบกัน ทั้งทางร่างกาย ความสุข ภาวะทางอารมณ์ และสิ่งที่ดีคือก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 • กฎระเบียบ
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บาร์โค้ดได้รับ 57 ปฏิบัติตามข้อกำหนดและสุขภาวะทางอารมณ์และสุขภาพทางร่างกาย
และ
สม่ำเสมอ ซึ่งจะมีเตรียมไว้สำหรับสิ่งเหล่านี้ของต่างประเทศและต่างประเทศและในกรุงเทพมหานคร
– ผู้ตรวจการหญิง ที่มีจำนวนมากมายสำหรับโอกาสของทั้งโลกและเกือบตลอดเวลา 70 ของข้อมูลที่จะดูแลและด้านสังคมสำหรับผู้หญิงและแวดวงเฮลท์แคร์ที่จะอยู่หรือภูมิภาคเอเชีย ตามมาและต้องปฏิบัติตามทุกครั้ง สตรีสากลในปี 2023 นี้
รอยัลสลัดส์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ผู้นำด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ละเลยด้านความสุภาพที่เหลือจากผู้ที่ปฏิบัติตามความลับอย่างรู้แล้วและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน เฮลท์แคร์ผู้หญิง

จากที่เก็บข้อมูล Healthy Living in Asia ศึกษาเรื่องนี้ถึงแม้ผู้หญิงในเอเชียจะหลีกเลี่ยงเรื่องสุขภาพและอื่นๆ ได้ดีกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ที่นี่ยังพบอุปสรรคเนื่องจากไม่มีเวลารับภาระงานค่า เป้าหมายและภาระส่วนตัวเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งเพื่อไม่สามารถดูแลสุขภาพได้ ผู้หญิงกว่า 2,000 คนในสิงคโปร์ ผู้นำและประเทศไทยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจซึ่งเกิดขึ้นโดยบันทึกร่วมกับบริษัทวิจัย Kantar Profiles Network ซึ่งจากผลลัพธ์ต่อจากการชี้เป้าผู้หญิง ที่นี่มีทั้งเฮลแคร์เอเชียซึ่งควรหลีกเลี่ยงและปล่อยให้ได้ดูแลสุขภาพและอย่างดีมา

ความผิดพลาดและเกณฑ์มาตรฐานการลงโทษสำหรับประเทศมาเลเซียและในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราพบเกือบทุกครั้งแล้วที่ตอบแบบสำรวจจากที่นี่เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากทั้งอย่าลืมกาย(เผื่อ 50) เรียกร้องให้ (ไหว้ 47) และสุขภาวะทางอารมณ์ (47) ยอมเผื่อไว้ 53 และอย่าลืมที่จะใส่ใจในกายให้มากขึ้นและใส่ใจในการดูแลเอาใจใส่ 46 และสุขภาวะทางอารมณ์เสมอ 47 ตามไปด้วย 57 มาสเท็มเบ็ตในกรณีที่ร่วมตอบแบบสำรวจจะต้องพบกับการเล่นเกมป้องกันเชิงเชิงเชิงโดยมากกว่านั้น 40 เมื่อทำตามแล้วจะได้ขั้นตอนที่มากขึ้น และ 50 ที่ขอแนะนำ ให้ข้อมูลเมื่ออ่านข้อมูลด้านที่เข้าใจแล้วต้องทำตามกฎป้องกันและดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไปกว่านี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย(46) ทำตามที่ได้รับสามารถดูแลพวกเขาให้ดีกว่านี้ นี้และไม่ต้องรับ 32 ที่อาจต้องตรวจสุขภาพโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด 53ให้เหตุผลว่าอุปสรรคต่อการปฏิบัติของสิ่งที่ต้องทำคือไม่ต้องรับภาระงาน ภาระทางครอบครัว และภาระส่วนตัว และสิ่งที่ต้องทำ

แคโรไลน์ คลาร์ค ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร ฟิลิปส์ อาเซียน แปซิฟิก กล่าวว่า “ในเอเชีย ประชากรหญิงมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด และมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ฟิลิปส์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้หญิง และการให้บริการด้านเฮลท์แคร์ที่ตรงตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคน เพื่อมุ่งมั่นผลักดันด้านความเท่าเทียมทางเพศในสังคม และเรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของผู้หญิงส่วนใหญ่ในภูมิภาคได้รับความสนใจมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ การให้ความรู้และการสนับสนุนผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนวงการเฮลท์แคร์”

 

โซลูชั่นด้านดิจิทัลเฮลท์ช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้หญิงให้ดีขึ้น
ผู้หญิงในเอเชียมักต้องแบกรับภาระในการดูแลครอบครัวและชุมชน พวกเธอจึงต้องการการสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระต่างๆ ให้พวกเธอสามารถแบ่งเวลาจากภาระงาน ภาระครอบครัวและภาระส่วนตัวเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองได้มากขึ้น จากรายงานยังเผยอีกว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดี และความรู้เพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลในการวัดผลและติดตามสุขภาพ เป็นแนวทางที่ผู้หญิงนิยมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยร้อยละ 77 ของผู้หญิงในประเทศไทยกล่าวว่าพวกเธอจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หากพวกเธอสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ ในขณะที่ร้อยละ 44 บอกว่าพวกเธอเริ่มใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อตรวจวัดผลทางสุขภาพของพวกเธอมากกว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และพวกเธอยังวางแผนที่จะใช้โซลูชั่นดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย ภายใน 3 ปีหลังจากนี้ มากกว่า 3 ใน 4 ของผู้หญิงมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตรวจติดตามโรคและสุขภาพทั่วไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในเอเชีย แนวทางการป้องกันและการตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้นต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก ทุกวันนี้ผู้หญิงในภูมิภาคนี้ยังคงเสียชีวิตจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร และปัญหาสุขภาพของผู้หญิงจำนวนมากยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ฟิลิปส์เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นความหวังในการส่งเสริมด้านสุขภาพและการให้ความรู้ และการให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ระบุเกี่ยวกับเพศ ทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ และสามารถหาแนวทางรักษาที่ตรงจุดและเข้าถึงสำหรับผู้หญิงได้มากขึ้น” แคโรไลน์ กล่าวเสริม

 

ความมุ่งมั่นของฟิลิปส์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร (D&I) เพื่อลดช่องว่างด้านสุขภาพเกี่ยวกับเพศ
โซลูชั่นของฟิลิปส์ ช่วยสร้างความแตกต่างในการดูแลสุขภาพด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น ในด้านสูตินรีเวช เครื่องอัลตร้าซาวด์และโซลูชั่นมอนิเตอร์ตรวจติดตามทารกในครรภ์และมารดาของฟิลิปส์ เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยง และขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในชุมชนด้อยโอกาส ด้วยแอปพลิเคชัน Philips Pregnancy+ สนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้หญิงด้วยการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและอื่นๆ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพโดยรวมและสุขภาวะที่ดีของผู้หญิง ฟิลิปส์ยังได้นำเสนอแปรงสีฟันไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ มาพร้อมแอปพลิเคชัน Sonicare Al-powered เพื่อให้คำแนะนำในการแปรงฟันแบบเฉพาะบุคคล และเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว

เพื่อสร้างความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการด้านเฮลท์แคร์ที่หลากหลายของผู้หญิงผ่านนวัตกรรม  อันทรงคุณค่า ฟิลิปส์ยังมุ่งมั่นที่จะให้มีความหลากหลายทางเพศในสถานที่ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกระดับ ในองค์กรจะสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนที่ตนให้บริการอยู่ได้ ปัจจุบัน ฟิลิปส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีพนักงานหญิงถึงร้อยละ 66 และมากกว่าร้อยละ 37 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส และฟิลิปส์ ยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงให้มากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2025 อีกด้วย

คุณหญิงวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ผู้รับมอบและลงนามในบันทึกเทป (ประเทศไทย) อนุญาติ “ผู้ควบคุมนำเหตุการณ์นี้ต้องอยู่ในขอบเขตของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม เฮลท์แคร์เราจากพนักงานของเราจะได้รับความรู้และ ประสบการณ์เชิงเชิงลึกโดยตรง
จากที่จะมอบให้สำหรับข้อมูลเชิงลึกเชิงเชิงในการเปลี่ยนแปลงเชิงเชิงเชิงที่อาจรบกวนการแข่งขันเชิงเชิงเพราะอาจไม่จำเป็นต้องลบทั้งหมดตรวจสอบด้านนี้ละให้ช่วยในตัวอย่างพนักงานที่ไม่จำกัด และ เรายอมรับในข้อกำหนดและอย่าลืมว่าในองค์กรช่วยเหลือองค์กรต่างๆ