กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นนักธุรกิจแถวหน้า สอนเทคนิคการเจรจาธุรกิจขั้นสูง และวิธีการจัดดิสเพลย์สินค้าให้ดึงดูดใจลูกค้า

เชื่อ!! การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมรับฟังความคิดเห็น-ข้อติชมจากผู้รู้จริง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นนักธุรกิจแถวหน้า สอนเทคนิคการเจรจาธุรกิจขั้นสูง และวิธีการจัดดิสเพลย์สินค้าให้ดึงดูดใจลูกค้า พร้อมคัด 20 สุดยอดผู้ประกอบการออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า @ เซ็นทรัล เวิลด์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 พิเศษสุด!! ได้พิสูจน์วิชาการเจรจาธุรกิจที่ได้ร่ำเรียนมากับคู่ค้าที่มีศักยภาพ …เจรจาลงตัวโดนใจคู่ค้า สินค้ามีคุณภาพ เตรียมนำสินค้าเปิดตัวตลาดใหม่ได้เลย งานนี้นอกจากจะได้ความรู้แบบเต็มๆ แล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมธุรกิจกับคู่ค้าชั้นนำระดับประเทศอีกด้วย

        นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการด้านการเจรจาธุรกิจและการจัดแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยนำผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักการ SMART Local ‘ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ จำนวน 50 ราย เข้ารับการอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นายพีรดนย์ ถิระวิศาลศักดิ์ Head of Merchandising and Buying Central Pattana บรรยายหัวข้อ ‘การเจรจาธุรกิจขั้นสูง’ และ นางสาวปรีย์ดารา ลัมพสาระ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ (Visual Merchandising) บรรยายหัวข้อ ‘การจัดแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ’

วันที่สองจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำสินค้าของตนเองมาทดลองจัดดิสเพลย์สินค้าเหมือนการจัดงานจริง โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ และจะมีทีมดีไซน์เนอร์ผู้ออกแบบดิสเพลย์ (Display Designer Team) ระดับประเทศมาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สินค้าแต่ละประเภทจะมีเทคนิคการจัดดิสเพลย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดดิสเพลย์ให้ดึงดูดใจลูกค้าจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำ โดยต้องคำนึงถึงพื้นที่การจัดวางสินค้าที่มีจำนวนจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสะดวกสบายของลูกค้าในการเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ซึ่งทุกเทคนิคจะทำให้ลูกค้าเห็นพร้อมตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชุมชนกับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้เทคนิคที่ได้เรียนมาเสมือนการเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจจริงๆ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มสินค้าได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการเจรจาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

เมื่อจบการอบรมทั้ง 2 วันแล้ว กรมฯและผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันคัดเลือก 20 สุดยอดผู้ประกอบการร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพชั้นนำระดับประเทศ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันในอนาคต ซึ่งสุดยอดผู้ประกอบการทั้ง 20 รายจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการค้า และสร้างความสำเร็จบนเส้นทางการประกอบธุรกิจต่อไป” รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร  0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : [email protected] และ www.dbd.go.th

#SuperDBD