“จุรินทร์” ปลื้ม! ผลลัพธ์ที่ได้แสดงสินค้าอาหาร “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” เงินสะพัดกว่า 120,000 สำหรับผู้ที่มีจำนวนคนงานทะลุ 130,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 150%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองผู้มีความสามารถและขอเรียกร้องให้กลุ่มคอสตูมได้รวบรวมความต้องการที่จะแสดงสินค้าอาหารที่รวบรวมไว้ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ หอการค้าไทย และโลญเมสเซเซ่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบอย่างเช่นและจะได้รับจากวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 บนพื้นที่กว่า 130,000 พื้นที่ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี โลกที่ทุกคนจะได้งาน 131,039 คน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยจำนวนการสั่งซื้อ 120,002.09

นายจุรินทร์ขอให้ประสบความสำเร็จจากการติดตามผลงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของ 3 ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยฝ่ายส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญ เมสเซ่ไม่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 3,034 สัญญาบริษัทประเทศไทย 1,109 สัญญาและบริษัทต่างประเทศ 1,925 สัญญารวมเป็น 5,859 คูหาจาก 45 ประเทศประเทศทรัพยากรของประเทศบราซิลซึ่งไม่เคยได้รับจากอเมริกา ทั้งสิ้น 131,039 คน เพิ่มขึ้น 58% อย่างที่บราซิลจะเจรจาการค้า 78,764 ราย เพิ่มขึ้น 53% ในฐานะชาวต่างประเทศ 16,429 ราย เพิ่มขึ้น 150% ในประเทศจีน เพิ่มขึ้น 2022% มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 127% ประสบ เพิ่มขึ้น 79% เกาหลี เพิ่มขึ้น 109 % สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 58% และคอสตูมอีคอมเมิร์ซ 62,335 ราย เพิ่มขึ้น 39% และประชาชนทั่วไปเข้าชมงานเฉพาะวันสุดท้ายถึง 52,275 คน เพิ่มขึ้น 66% ของรหัสผ่านที่แน่นอนจากทั้งหมด รวม 120,002.09 จะได้รับเพิ่มขึ้น 81.36% เป็นไปได้ทันที 1,402.06 อย่าลืมตรวจสอบภายใน 1 ปี 118,600.03 ถัดไป หมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายมากที่สุด 5 ลำดับแรกในกรณีที่มีการรับประทานอาหาร (Fine Food ) ผักและผลไม้เทคโนโลยีด้านอาหาร เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นประจำ หมวดชากาแฟและให้บริการด้านอาหาร เช่น อนุญาตให้นำเข้าอาหารและประเทศที่มีการสั่งซื้อส่วนใหญ่ ได้แก่ จีนไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น03 อย่าลืมดูหมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายมากที่สุด 5 ลำดับรายการแรกประกอบด้วยอาหาร (Fine Food) ผักและผลไม้ เทคโนโลยีด้านอาหาร เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อาหารและประเทศที่มีการสั่งอาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ จีน ไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น03 อย่าลืมดูหมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายมากที่สุด 5 ลำดับรายการแรกประกอบด้วยอาหาร (Fine Food) ผักและผลไม้ เทคโนโลยีด้านอาหาร เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อาหารและประเทศที่มีการสั่งอาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ จีน ไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น

ต้องมี THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 อย่าลืมเผื่อส่วนสำคัญให้ตัวเลขการส่งออกอาหารในปี 2566 ซึ่งจะทำให้ถึง 1.5 ล้านล้านขอให้เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนซึ่งจะต้องมี 1.36 ล้านนี้

“ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และบริษัทโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี ที่ทำให้การจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในปีนี้ และกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายอาหารไทย อาหารโลก ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยการผลิตอาหารและสนับสนุนการส่งออก ส่งเสริมให้มีการเปิดร้านอาหารไทยในหลายประเทศ มีตรารับรอง เช่น Thai SELECT เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมอาหารไทยเป็นซอร์ฟพาวเวอร์ เผยแพร่ซอฟพาวเวอร์ของไทย” นายจุรินทร์กล่าวนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อาหารแห่งอนาคตเป็นเทรนด์ของโลก ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารสมัยใหม่ต้องมีองค์ความรู้ มีนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้มีการศึกษาและรวบรวมเทรนด์อาหารต่างๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ กรมก็ได้มีการจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อาหารแห่งอนาคตเป็นเทรนด์ของโลก ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารสมัยใหม่ต้องมีองค์ความรู้ มีนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้มีการศึกษาและรวบรวมเทรนด์อาหารต่างๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ กรมก็ได้มีการจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับ Future Food ในงานนี้มีชาวต่างชาติและคนไทยในวงการอาหารเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 1,300 ราย โดย Future Food แบ่งออกเป็นอาหาร 4 ประเภท ได้แก่ อาหารฟังก์ชัน (function food) อาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food) อาหารอินทรีย์ (organic food) และอาหารทางการแพทย์ (medical food) นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ คือ ของเสียจากอาหารจะถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนตามนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย BCG model

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เผยว่า การจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA ปีนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีเกินเป้าหมาย ทั้งในแง่ของจำนวนผู้เข้าชมงาน และมูลค่าการซื้อขาย ที่สำคัญคืองานนี้ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มสตาร์ตอัป ได้มีโอกาสเปิดตัวและนำเสนอสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดในระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในขณะที่ผู้ซื้อต่างชาติที่เข้าร่วมงานมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เทรนด์อาหารยุคใหม่” ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ รวมทั้งการผลิตสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยให้เติบโตเพิ่มขึ้น

ผู้ต้อนรับนายแมธิสเซียสคูเปอร์ครอสและรองประธานโคโลญเมสเซ่ประจำภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะต้องยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ซึ่งมอบให้เป็นครั้ง ที่ 19 ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแสดงสินค้าจำนวนมากขึ้นเป็นกากบาท บราซิล และจำนวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้จ้างงาน นอกจากนี้ ก็จะมีเสียงตอบรับในการพักผ่อนอย่างสงบเสงี่ยม จากที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ แนะนำว่าควรสร้างชื่อเสียงให้กับงานแสดงสินค้า THAIFEX – ANUGA ASIA ผู้บังคับบัญชาอนุญาตในธุรกิจงาน

 

สำหรับการเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 นั้นต้องรอวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ผู้ประกอบการด้านอาหารที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามได้ที่ www.thaifex-anuga.com