กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 จังหวัดสงขลา(MONEY EXPO 2023 HATYAI)

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 จังหวัดสงขลา (MONEY EXPO 2023 HATYAI) โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยและพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในแนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” ภายในงานพบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มาให้บริการสินเชื่อและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดในงานนี้ด้วย

กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมจัดงานกิจกรรมโดยมีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน