DITP ชู 24 ผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์จากการ Collabs แบรนด์
ตอบโจทย์ BCG พร้อมตีตลาดโลก

DITP คลอด 24 ผลงานต้นแบบจากโครงการ STYLE Bangkok Collaboration Project ปี 2566 ด้วยการผลักดันให้เกิดการจับมือระหว่างแบรนด์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และอุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างสรรค์เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้า ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมต่อยอดสู่งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok หรือ STYLE Bangkok Collaboration Project ขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เร่งรัดการผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ่านแนวคิด BCG Model เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพและกำลังซื้อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย และยังเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวดีไซน์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ที่ผู้ซื้อต่างประเทศบรรจุไว้ในแผนการเดินทาง รวมถึงจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นขยายตัวเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้จัดโครงการ STYLE Bangkok Collaboration Project 2023 ครั้งนี้เป็นปีที่ 3 มีการจับคู่ผู้ประกอบการได้ 24 คู่ สร้างสรรค์ผลงานรวม 24 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “Reimagine Lifestyle” ซึ่งในปีนี้ มีการจับคู่พัฒนาสินค้าในลักษณะการข้ามอุตสาหกรรมถึง 4 คู่ อาทิ การจับคู่ระหว่าง แบรนด์ Mobella กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กับ CPAC กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ถือเป็นโครงการสำคัญของ DITP ที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือสร้างสรรค์และออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคการผลิต และใช้วัตถุดิบต่าง ๆ โดยมีคณะวิทยากรชั้นนำร่วมให้ความรู้และข้อแนะนำ ทั้งนี้ ภายหลังจากการพัฒนาสินค้าเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเสนอผลงานต้นแบบทั้ง 24 ผลงาน พร้อมแผนการตลาดต่อหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒิ “สำหรับปี 2566 นี้ กรมมีแผนต่อยอดผลงานของผู้ประกอบการจากโครงการนี้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งาน STYLE Bangkok งาน Tokyo Gift Show และงาน STYLE de Phuket เพื่อเป็นช่องทางเจรจาการค้าและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงแนะนำสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกต่อไป” นายภูสิต กล่าวเสริม

โครงการ STYLE Bangkok Collaboration Project เริ่มจัดขึ้นในปี 2563 มีสินค้าที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 49 ผลงาน ได้รับความสนใจทั้งจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวนมากทั้งจากไทยและต่างประเทศ เนื่องจากสินค้ามีความโดดเด่นตามแนวคิด BCG และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา กรมได้นำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไปต่อยอดในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ อาทิ งาน The Inspired Home show 2022 ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา งาน Middle East Design & Hospitality Week 2022 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และงาน STYLE de Phuket ณ จังหวัดภูเก็ต มีมูลค่าการค้าจากทั้ง 3 งาน จำนวนกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ สินค้าจากโครงการบางส่วน ยังได้รับรางวัลด้านดีไซน์ในระดับสากล อาทิ GOLDEN PIN DESIGN AWARD (ไต้หวัน) Better World Challenge (AWRD.com) และ Thailand Green Design Awards 2021 (ไทย) อีกด้วย

สถานการณ์การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ปี 2566 คาดการณ์ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.67 เมื่อเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – พฤษภาคม) มีมูลค่ารวม 3,846.22 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ มีมูลค่า 1,293.35 ล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มสินค้าแฟชั่น มีมูลค่า 2,552.87 ล้านเหรียญสหรัฐ

การจับมือของแบรนด์ที่ร่วมโครงการ Collaboration ปี 2566 รวม 24 คู่ ประกอบด้วย
1. การจับมือระหว่างแบรนด์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น จำนวน 20 คู่ ดังนี้
1) 5IVESIS x DEESAWAT x G’CRAFTROOM ผลงานต้นแบบ MASK 03
2) BAGWARD x GLISTEN ผลงานต้นแบบ MIRAGE COLLECTION
3) BE’SHINE x G’CRAFTROOM ผลงานต้นแบบ CANDY CRAFT
4) G’CRAFTROOM x LANTARAY ผลงานต้นแบบ RESILIENCE
5) SARNSARD x THANIYA ผลงานต้นแบบ DECA
6) DEESAWAT x GLISTEN ผลงานต้นแบบ THE SHINING
7) GLISTEN x SARNSARD x KUN DECORATE ผลงานต้นแบบ HARMONY IN DIFFERENCE
8) GLISTEN x LANTARAY ผลงานต้นแบบ UNDER THE SEA
9) MOREOVER x SARNSARD ผลงานต้นแบบ HALO
10) SARNSARD x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ KO LAE COLLECTION
11) DEESAWAT x LANTARAY ผลงานต้นแบบ HAMMOCK TALAY
12) EGGWHITE x HEMPOLOGY ผลงานต้นแบบ KUN-ENG ROCKING CHAIR
13) GLISTEN x MOBELLA ผลงานต้นแบบ PHAKA COLLECTION
14) HARV x SARNSARD ผลงานต้นแบบ BLEND
15) KOCHO x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ BAPUPA COLLECTION
16) AMPII x OSPA ผลงานต้นแบบ HERBAL HEATING FOOT THERAPY
17) BAGWARD x EGGWHITE ผลงานต้นแบบ FLIP-FOLD PARTITION
18) GLISTEN x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ CNIDARIA COLLECTION
19) HARV x PLANTOY ผลงานต้นแบบ BRYDE’S
20) KUN DECORATE x MOREOVER ผลงานต้นแบบ FIN CAN FLY IN A FRAME
2. แบรนด์ที่จับคู่ข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 4 คู่ ได้แก่
1) CPAC x MOBELLA ผลงานต้นแบบ SAAN COLLECTION
2) KHRAMER x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ GRANITA COLLECTION
3) MOBELLA x SALETE ผลงานต้นแบบ PHAN COLLECTION
4) HEMPOLOGY x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ RICESHE COLLECTION

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02 507 8387