Forbes Thailand ผนึกกำลังธุรกิจ ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป
กับงานเสวนา The Next Tycoons 2023 ในหัวข้อ Synergy for Sustainability

โลกธุรกิจกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ หลายบริษัทต่างโอบรับหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการแนวปฏิบัติความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานของตน ซึ่งล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในเชิงรุกนี้ เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มั่นใจได้ถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ปูทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

ท่ามกลางภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ Forbes Thailand นิตยสารธุรกิจภาษาไทยที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าของกิจการและนักบริหาร ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผนึกกำลังธุรกิจ ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป ผ่านการจัด Forbes Thailand: The Next Tycoons งานเสวนาประจำปีที่เจ้าของกิจการและนักบริหารต่างตั้งตารอ สำหรับในปี 2023 งานเสวนาจัดในหัวข้อ Synergy for Sustainability เปิดพื้นที่ให้นักธุรกิจแนวหน้าที่มีความเป็นเลิศในการนำแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อยอดองค์ความรู้อย่างครบครันในที่เดียว โดย Forbes Thailand คาดหวังว่า มุมมอง ข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ที่แบ่งปันในงานเสวนาครั้งนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติความยั่งยืน ผลักดันให้บริษัทต่างๆ โอบรับแนวทางใหม่ๆ ที่บูรณาการการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

งานเสวนาประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก
ช่วงที่1 Sustainable City: Driving Urban Innovations for a Resilient Future เมืองแห่งความยั่งยืน: ขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่อนาคตที่มั่นคง โดยได้รับเกียรติ

• ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
Chairman of the Board of Governors, Wellington College International School Bangkok
• คุณประธานพร พรประภา
Chief Executive Officer, Rêver Automotive
• คุณพนิตศนี ตั๊นสวัสดิ์
Executive Director Corporate Banking, UOB Thailand
• รศ.ดร.อภิชาต ประดิษฐสมานนท์
Vice President Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by MQDC

ช่วงที่ 2 The Power of Synergy ผนึกกำลังธุรกิจ สู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติ
• ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
Chairman of the Board of Directors, Gunkul Engineering
• คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
Executive Director, Gunkul Engineering
• คุณไกร วิมลเฉลา
Executive Director, Siamrajathanee
• คุณณัฐพล วิมลเฉลา
Chief Executive Officer, Siamrajathanee
• คุณวัชรพล วิมลเฉลา
Chief Executive Officer, Vinyltec Industry Company Limited
• คุณภูริต เหล่าศิริถาวร
Senior Vice President (Certified Financial Planner), Personal Financial Services UOB Thailand

นอกจากนี้ ในช่วงสุดท้ายของงานเสวนา Forbes Thailand ยังจัด Forbes Networking เปิดพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟต่อเนื่อง จุดประกายความร่วมมือที่จะกำหนดอนาคตของธุรกิจกันต่อพร้อมอิ่มอร่อยไปกับการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลพร้อมเครื่องดื่ม Forbes Thailand มั่นใจว่างานเสวนาสุดพิเศษนี้จะสร้างความประทับใจ ผนึกกำลังธุรกิจ ปูทางสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ และอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆไป

ร่วมจุดประกายความคิด ผนึกกำลังธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน พร้อมส่งต่อความสำเร็จอย่างมั่นคง
ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World