“มหกรรมการค้าชายแดน จ.สระแก้ว” ปลุกกระแส E – commerce ตื่น

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสระแก้ว” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้าง Big C อรัญประเทศ ดัน 15 สินค้าไทยจับคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมนำ 50 สินค้าออกบูธพร้อมส่งออก
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 กรมฯ ได้จัดงาน“มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสระแก้ว” เพื่อยกระดับการค้าและกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน ผลักดัน 3 กิจกรรมหลักสำเร็จด้วยดี

1. ผู้ประกอบการไทยและกัมพูชาที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมออกร้านกว่า 50 คูหา เช่น สินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ สินค้าไลฟ์สไตล์ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา “ติดปีก SMEs ด้วย E-commerce” ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการส่งออกผ่านช่องทาง e – commerce ข้อมูลการให้บริการด้านการเงินที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากแพลตฟอร์ม Klangthai.com
3. สินค้าไทย 15 ราย เจรจาจับคู่ธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีคู่เจรจาที่แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อเพื่อซื้อขายกันต่อไปในอนาคต อาทิ (1) Big Flook ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขาม กับ Mongkhol Trading Import – Export Sale Co., Ltd. (สปป.ลาว) (2) บ้านเพราะผัก Hydroponic & Health Food กับ Thavin Import & Export Co., Ltd (กัมพูชา) (3) สานเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย กับ Kong Sam Taprohm Silk (กัมพูชา) (4) วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว กับ Keimes Handicrafts (กัมพูชา) และ (5) สมุนไพรรักยม กับ Chhada Organic (กัมพูชา)

นายธัชชญาน์พล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วให้กลับมาคึกคักหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การนำเข้า – ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท) ได้รับทราบว่าจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราวตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2566 ซึ่งจะทำให้การตรวจปล่อยสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในระหว่างรอการก่อสร้างอาคารสำนักงาน CIQ ที่หยุดชะงักไปจะแล้วเสร็จ ตลอดจน เมื่อกัมพูชาผ่านการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 แล้ว การค้าชายแดนไทย – กัมพูชาจะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
นายธัชชญาน์พล กล่าวปิดท้ายว่า “จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสระแก้ว กรมฯ ยังมีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในปี 2566 อีก 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566 และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ”