สถาบัน NEA เชิญชวน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และอาหารไทย เข้าร่วมโครงการ “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 4

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารไทย เข้าร่วมโครงการ “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 4 เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ทันสมัย พร้อมส่งออกไกลสู่ตลาดโลก รวมถึงขยายช่องทางการตลาดและเติมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เริ่มตั้งแต่การปรับ Mindset ให้เป็นนักการค้ายุคใหม่ การตกแต่งหน้าร้านออนไลน์ให้โดนใจลูกค้า การชำระเงิน และการขนส่งที่ทันสมัย ครบจบตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำ พร้อมด้วยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะมาช่วยเติมเต็ม และเตรียมให้คุณพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 21-23 และ 28-30 สิงหาคม 2566 อัดแน่น 6 วันเต็ม ในรูปแบบ Onsite ณ สถาบันพัฒนาการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาโครงการ “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/VrTFz หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 สิงหาคม 2566 โดยจะสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันในที่ 17 สิงหาคม 2566 ติดตามข่าวสารต่างๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ที่ www.nea.ditp.go.th หรือ Fanpage Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และ Line : @nea.ditp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ DITP Service Center โทร.1169 กด 1 กด 1