กรุงเทพฯ 11 กันยนนายน 2566 – กองเทคโนโลยีส่งเสริมการผลิตระบบอุตสาหกรรม สำนักอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแสดงผลผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่รวมข้อมูลวงดนตรีระบบควบคุมข่าวสาร (GIS) และแผนสนับสนุนการทำงานของระบบ สภาคองเกรสและการพัฒนาที่มีชีวิตอยู่ใน 8 เขตประกอบการนำร่องใน 5 หน้าแรกภายใต้กรอบการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญ (Bio Economy) ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดระยองสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเด็นเศรษฐกิจ มีจุดเด่นส่วนหนึ่งประกอบด้วยการไทยและมิทเขตประกอบการแอล พี เอ็นจังหวัดสมุทรปราการเขตประกอบการซันโยจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตประกอบการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวในเขตประกอบการเครือญาติไทยหน้าแรก ระยองและเขตประกอบการทีพีไอโพลีนจังหวัดสระบุรี…อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่มุ่งตรงไปที่การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มขีดเน้นของอุตสาหกรรมไทยพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีสำนักงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรมได้ร่วมกับบริษัทฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด “โครงการตรวจสอบพื้นที่พื้นที่เขต มุมมองการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ระบบระบบ GIS (ภายใต้ค่าใช้จ่ายของพื้นที่อุตสาหกรรมการลงทุน)” เขตประกอบอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างๆ 8 เขตประกอบการใน 5 เทศมณฑล

 

 • เขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง
 • เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (เครือธุรกิจไทย) ระยอง จังหวัดระยอง
 • เขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยกับมิทจังหวัดสมุทรปราการ
 • เขตประกอบอุตสาหกรรม แอล พีเอ็น จังหวัดสมุทรปราการ
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมซันโยจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพีไอโพลีนจังหวัดสระบุรี

โดยการศึกษาและสามารถตรวจสอบระบบสารสนเทศอัจฉริยะ (GIS) สำหรับส่งเสริมการตรวจสอบและควบคุมอุตสาหกรรมในประกอบการอุตสาหกรรม คองแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามประกาศประกาศตำแหน่งโรงงานในที่ตั้ง… ข้อมูลการอุตสาหกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามเวลาที่มีความสำคัญระบบสารสนเทศที่จำเป็น (GIS Application) โดยสามารถระบบโรงงานของกรมฯ รวมถึงไปถึงการพบปะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเศรษฐกิจ (Circular Economy) และ การพัฒนาที่ยั่งยืน (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งจะช่วยให้แผนปฏิบัติของผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580)

   

นายวีรพงษ์เพิ่มว่าผลการศึกษาเขตประกอบอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่จุลินทรีย์หรือ BCG Economy Bio-Circular-Green Economy) พบว่า

 • ประเด็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ( Bio Economy)จังหวัดระยอง พระนครศรีอยุธยา มีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก ประกอบด้วยสำปะหลังยางพารา ข้าวน้ำมันปาล์ม และผลไม้ที่ทำให้เกิดผลที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอย่างระบบโดยพบมากในการประกอบสวนอุตสาหกรรม โรจนะจังหวัดระยอง สวนอุตสาหกรรมโรจนะประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นพืชอุตสาหกรรมอาหารเครื่องปรุงและประกอบอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมพลาสติกหรือส่วนประกอบสำหรับอาหารสัตว์ชีวมวลหรือการผลิตเอทานอลที่ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม หน่วยงานกำกับดูแลจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ 3 – 8 ปี
 • ประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ( Circular Economy)เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประกอบการอย่างคุ้มค่าลดการผลิตของเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกอบการไทยซัมมิท ไดรฟ์ที่มีการผลิตแผงควบคุมเครื่องยนต์แดชบอร์ดเครื่องยนต์สมุนไพรสมุนไพรแนวคิดเศรษฐกิจที่สามารถนำมาใช้ได้เช่น สมุนไพรเครือข่ายการ กระจายสินค้าและบำรุงรักษาเป็นศูนย์รวมการผลิตซ้ำและรีไซเคิลเขตประกอบการแอล พีเอ็นจังหวัดสมุทรปราการ ผลิตเหล็กขั้นกลางสำหรับเศษเหล็กที่ในประเทศหรือนำเข้ามาผ่านระบบควบคุมหลอมและนำมารีดเป็นผลิตภัณฑ์ โครงสร้างเขตประกอบการซันโยจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นโรงงานที่เป็นวัตถุเหล็กเพื่อให้แนวคิดเศรษฐกิจสามารถนำมาใช้ได้และเขตประกอบการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมีโรงงานประเภท 105 และ 106 เพื่อจัดการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นของเสียอันตราย, หลอมทำเม็ดพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว ( เศรษฐกิจสีเขียว)เขตประกอบการเครือญาติไทยจังหวัดระยองการพัฒนาระบบ Smart Industrial องค์ประกอบที่ทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตระบบระบบการสื่อสารระบบการควบคุมรสชาติของเครื่องเทศอย่างต่อเนื่องโดย เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IOT หุ่นยนต์อัจริยะ (AI Machine) ระบบอัตโนมัติในคุณภาพน้ำทิ้งเป็นต้นเหตุของการผลิตและยกระดับความสามารถที่สืบค้นได้จากการตรวจสอบทางปรับปรุง/ลดความเป็นไปได้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานเหมือนกับเดิมที่สนับสนุนการทำงานของระบบควบคุมอาหารหรือแอปพลิ-
  เคชันช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงานของย่านพรินต์ลดประสิทธิภาพของประสิทธิภาพการตรวจสอบของเขตประกอบการทีพีไอโพลีนจังหวัดสระบุรี… เขียวได้ หมายถึง กากอาหารจากขยะอุตสาหกรรม ข้าวโพดคั่ว รวมถึงไปถึงที่สำหรับการต่อยอดถึงความคงทน

 

   

ตรวจสอบสำนักงานอุตสาหกรรมโดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมมุ่งพัฒนายกระดับและภาคอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ซึ่งสามารถดำเนินโครงการส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมองค์ประกอบและชุมชนเน้นย้ำถึงขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่กำลังหลักการควบคุมเศรษฐกิจโดยมีคำอธิบายกับทรัพยากรธรรมชาติและไม่ได้ทำลายศูนย์กลางของชุมชนนายวีรพงษ์กล่าวสรุป

 

สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ www.diw.go.th หรือโทร. 02-202-4000